Rutiner og skjema for varsling av kritikkverdige forhold


Torridal menighet ønsker å være et trygt og godt fellesskap for ansatte, frivillige og alle vi kommer i kontakt med. Dersom noen skulle oppleve kritikkverdige forhold oppfordres det til å melde fra om dette. Rutiner og skjema for varsling av kritikkverdige forhold finner du her.

Tilbake