Kontaktinformasjon


Torridal menighet

Adresse: Hommeren 4, 4618 KRISTIANSAND S - se kart
Telefon: 38 19 68 00
Epost: torridal.kristiansand@kirken.no

Bruks kto. 3000 07 70082
Fast givertjeneste kto. 3000 15 21728

Barnehagebestyrer

Kristin Mykland Augland

97528599

Send epost

Sokneprest

Liv Turid Blesvik

41516063

Send epost

Ansatt

Hilmar Kristoffersen

92298161

Send epost

Ansatt

Kristine Østerhus Nilsen

90548763

Send epost

Ansatt

Sebastian Ourom

95550192

Send epost

Ungdomsarbeider

Leif Egil Rønaasen Reve

90082213

Send epost

Daglig leder

Ole Aleksander Østhassel

90502797

Send epost