Levende menighet!


Vil du være med å gjøre en forskjell?

Les mer

 

Menigheten

Levende menighet!


Vil du være med å gjøre en forskjell?

Les mer

Utegudstjeneste 7. februar


Årets første gudstjeneste blir utendørs

Les mer

 

Menigheten

Utegudstjeneste 7. februar


Årets første gudstjeneste blir utendørs

Les mer

Digitalt fra Torridal


Torridal menighet på TV og radio.

Les mer

 

Menigheten

Digitalt fra Torridal


Torridal menighet på TV og radio.

Les mer

 

Åpen Barnehage

Velkommen til Åpen Barnehage på onsdager!

Les mer

 

Ny nedstengning i kirken

Oppstart av gudstjenester og aktiviteter utsettes i minst to uker

Les mer

 

Temakveld våren 2021

Les mer

 

Digital jul i Torridal kirke

Digital julaftenandakt og lysmesse

Les mer

Se flere artikler i arkivet
Velg kalender