Medlemmer


Her er en liste over menighetsrådets medlemmer

Medlemmer:

André Berg-Stølen
Anne Margrethe N. K. Torridal
Jan Halvor Bransdal
Jarle Langeland
Marit Jørundland
Odd Terje Øidna
 

Varamedlemmer:

Aud Harriet Aslaksen
José Alberto Helland
Bjørg Elisabeth Robstad Johannessen
Inger Salvesen
Berit Knutsen Vedehus (permisjon)

 

Tilbake