Medlemmer


Her er en liste over menighetsrådets medlemmer

Medlemmer:

Anne Grethe B. Austeid (leder)
Jan Aanensen (nestleder)
Øyvind Dåsvatn
Monica Jørgensen
Arne Greibesland
Jan Erik Kittelsen
Liv Turid Blesvik (sokneprest)
 

Varamedlemmer:

Aud Harriet Aslaksen
Berit Matre Gåsland
Ingrid B. Johnsen
Gro Holm Rypestøl

Tilbake