Barnesang i Torridal kirke


Annenhver mandag (i oddetallsuker) møtes barn i alderen 1–3 år i følge med voksne på småbarnssang. Velkommen!

Tilbudet er tilpasset barn i alderen 1–3 år ifølge med en voksen. Vi treffes annenhver mandag (oddetallsuker) fra kl. 17.00–18.00. Yngre og eldre barn må selvfølgelig gjerne bli med! Vi synger og leker omtrent en halvtime, og etterpå koser vi oss med boller, saft og kaffe. Tilbudet er gratis.

Våren 2024:15. januar
29. januar
12. februar
26. februar
11. mars
22. april
6. mai

Noe du lurer på - ta kontakt med trosopplærer Kristine Østerhus Nilsen:
Mail: kn849@kirken.no

Tlf.: 905 48 763

Tilbake