Torridal barnekor


For gutter og jenter fra 4–5 år til og med 4. trinn. Velkommen!

Barnekoret er for sangglade gutter og jenter fra ca 4–5 år og oppover. Vi øver i Torridal kirke fra klokka 17–18, tirsdager i partallsuker. Vi har opptreden på gudstjenesten Maria budskapsdag, høstmesse siste lørdag i oktober, på lysmesse tredje søndag i advent og på julaften.

Korledere: Åsne Toreid Eriksen og Ole Aleksander Østhassel

HØSTEN 2023:

5. september
19. september
17. oktober
31. oktober
14. november
28. november
12. desember

17. desember – vi synger på Lysmessen

Tilbake