Torridal kirke


Torridal kirke, langkirke, bygget i 1978.

Torridal kirke, langkirke, bygget i 1978 i leca. Arkitekt er byarkitekten i Kristiansand. Kirken har 215 sitteplasser.

 

Altertavle:  Den oppstandne Kristus , Else Marie Jakobsen, 1988 (vev)
Døpefont:  Tre, 1978 av Alv Erikstad
Orgel: H. Brink Hansen orgelfabrikk, 14 stemmer, 2002
Kirkeklokker: 1, av Olsen Nauen klokkefabrikk.  Innskrift:  "Mesteren er her og kaller på deg". Elektrisk ringing 2006
Alterduker, antependium:  Av E.M. Jakobsen, Berit Køhn, Berit Næsvold, 1996.

 

 

Vedlikeholds- og investeringshistorikk (større arbeider):

Brannalarmanlegg,  2000, kr. 50 000
Orgel, 2002, kr. 1 610 000
Nytt innvendig kirketak (akustikk), 2002, kr. 168 000
Kjøp areal parkeringsplass, 2006, kr. 146 000.
ENØK.  Varmepumpe, 2008, kr. 100 000
Nytt lydanlegg, 2009, kr. 125 000
Flygel, Yamaha, kjøpt brukt i mai 2023, kr. 70 000
 

Tilbake