Torridal kirke


Torridal kirke, langkirke, bygget i 1978.

Torridal kirke, langkirke, bygget i 1978 i leca. Arkitekt er byarkitekten i Kristiansand. Kirken har 215 sitteplasser.

 

Altertavle:  Den oppstandne Kristus , Else Marie Jakobsen, 1988 (vev)
Døpefont:  Tre, 1978 av Alv Erikstad
Orgel: H. Brink Hansen orgelfabrikk, 14 stemmer, 2002
Kirkeklokker: 1, av Olsen Nauen klokkefabrikk.  Innskrift:  "Mesteren er her og kaller på deg". Elektrisk ringing 2006
Alterduker, antependium:  Av E.M. Jakobsen, Berit Køhn, Berit Næsvold, 1996.

 

 

Vedlikeholds- og investeringshistorikk (større arbeider):

Brannalarmanlegg,  2000, kr. 50 000
Orgel, 2002, kr. 1 610 000
Nytt innvendig kirketak (akustikk), 2002, kr. 168 000
Kjøp areal parkeringsplass, 2006, kr. 146 000.
ENØK.  Varmepumpe, 2008, kr. 100 000
Nytt lydanlegg, 2009, kr. 125 000
 

Tilbake