Generell informasjon


Trosopplæing i den norske kirke.

 

Vårt mål er at barn og unge skal bli kjent med

- Gud som vår skaper

- Jesus som vår frelser

- Den hellige ånd som vår hjelper

- og bli en aktiv del av menighetens fellesskap

 

Torridal menighet har nå en systematisk trosopplæring.  Dette er et tilbud til alle døpte i alderen 0 - 18 år.

 

Dåp og konfirmasjon er en del av dette tilbudet.  Mer informasjon om dette finner du under kirkelige handlinger.

 

Informasjon om faste tilbud som går inn under trosopplæring finner du  under barn eller unge.

 

Oversikt over trosopplæringstiltak for den enkelte aldersgruppe finner du under Trosopplæringstiltak. 

Tilbake