Skattejakt og utdeling av 4 års bok


Alder 4 år

Dette tiltaket består av to samlinger.

Det inviteres først til skattejakt på lørdag. Ting er blitt stjålet i kirka, og barna skal være med å prøve å finne dette.  På denne måten blir barna kjent i kirka og opplever denne som et spennende sted å være, og samtidig føle seg trygge og kjente.

På søndag inviteres alle til gudstjeneste, hvor barna deltar og får utlevert 4 års boka som inneholder mye spennende, både sanger og fortellinger.

Tilbake