Sorggruppe


Vi har sorggrupper som jevnlig samles i Torridal kirke. Disse organiseres av diakonene i Kristiansand og Søgne. 

Tilbudene er gratis. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro, og sorggruppelederne har taushetsplikt. 

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt:
Tone Benestad (diakon i Lund kirke)
Tlf.: 38 19 68 71
Mail: tone.benestad@kristiansand.kommune.no

Du kan også ta kontakt med oss i Torridal menighet:
Tlf.: 38 19 68 50

Liv Turid (sokneprest):
Tlf.: 38 19 68 53
Mail: liv.turid.blesvik@kristiansand.kommune.no

 

Man kan også finne informasjon om sorggrupper HER

Tilbake