Bibelkvelder høsten 2023


Apostlenes gjerninger fire kvelder i oktober og november

Hva var det som skjedde da troen på Jesus gikk fra å være noe for en liten flokk jøder i Israel, til å bli en verdensreligion? Starten, og forklaringen, til denne utviklingen finner vi i Apostlenes gjerninger. Legen Lukas har i sin første bok, Evangeliet etter Lukas, fortalt om livet til Jesus, om døden og himmelfarten. I bok to, Apostlenes gjerninger, forteller Lukas om det som skjedde etter at Jesus hadde vendt tilbake til sin far. Han forteller om Ånden som kom som en hjelper, om den første kristne menigheten, om forfølgelser som bryter ut. Vi får høre hvordan mennesker i Syria, Tyrkia, Hellas og Italia blir kjent med kristendommen. Og ikke minst blir vi kjent med Paulus, som Lukas reiste sammen med på noen av turene Paulus tok.

I høst skal vi bruke fire kvelder på Apostlenes gjerninger.
Vi skal ikke lese boken ord for ord, det gjør vi hver for oss hjemme.
Når vi møtes, snakker vi sammen om det vi har lest.
Ole Aleksander Østhassel og Liv Turid Blesvik innleder og leder samlingene.

Oversikt over kveldene:
19. oktober: Innledning + kap. 1–2
2. november: Kap. 2–7
16. november: Kap. 8–15
30. november: Kap. 16–28

Vi møtes i kirkestua kl 19.30, og avslutter senest kl 21.30.

Velkommen!

Tilbake