Før søndagen...


20. søndag i treenighetstiden

Det er fryktelig å høre om det som skjer i Midtøsten nå. Hamas sin terror mot sivile i Israel har satt i gang en voldsspiral som også rammer et stort antall sivile i Gaza. Vi er vitne til et fiendskap som knapp er til å tro, i alle fall for oss som står på utsiden av konflikten. Krig er et onde, uansett hvor den utkjempes og hvem som deltar. Men også i krig gjelder en folkerett, som skal begrense følgene krigen får for befolkningen. Krigens folkerett må Hamas og Israel respektere.

Bibeltekstene vi skal lese i gudstjenesten til søndag, handler om vennskap. Om søskenkjærlighet og gjestfrihet. Det kjennes underlig å skulle lese disse teksten med terror og krig som bakteppe. Det var jo i dette krigsområdet Jesus gikk rundt og snakket om nestekjærligheten som er så stor at den også kan romme fiender.

Vi kjenner oss maktesløse når vi hører om det som skjer. Bønn er en mulighet til å mobilisere større krefter enn det vi besitter.

Herre, vi ber for alle som i dag får sine liv ødelagt av krig og terror. Vi ber for alle dem som bor der bombene faller og eksplosjonene utløses, for alle den moderne krigs uskyldige ofre, for alle som såres, lider og dør. Hjelp hvert menneske som har det vondt. Herre, vær nær oss alle! Amen.

Tekstene vi skal lese i gudstjenesten til søndag, 20. søndag i treenighetstiden: 1.Sam 18.1-4, Hebr 13.1-3 og Joh 11.1-5

Tilbake