LederLappen


LederLappen er ledertreningsopplegget som vi har i Torridal kirke.

Sjekk gjerne hvordan det foregår her!
Hvis du er interessert i å bli med, ta gjerne kontakt!

Ledertreninga i Torridal er innholdsrik og spennende! Den er både praktisk, teoretisk og gøy!

Det hele begynner med en kick-off i august hvert år, som viser at vi er en del av followme-nettverket! Denne kick-offen, SPARK, er sammen med mange forskjellige menigheter fra hele Agder og Telemark! I 2023 var 13 menigheter med på å få SPARK til å skje, og det blir enda flere neste år.

LederLappen er et samarbeid med både Hellemyr, Grim og domkirka, óg med Vennesla, Øvrebø, Hægeland og Iveland menigheter! I det vanlige opplegget strekker vi oss nedover i Kristiansand, imens i det leirorienterte opplegget strekker vi oss oppover i Vennesla. På denne måten får man god kontakt med mange forskjellige ledere fra mange forskjellige menigheter som ser veldig forskjellige ut! 

Vi møtes ca en gang i måneden, da veksler vi mellom å møtes med Hellemyr, Grim og domkirka, og å ha samlinger med bare Torridal. På disse samlingene lærer vi masse forskjellig, på mange forskjellige vis. Vi lærer oss å kjenne oss selv bedre, og vi lærer oss å kjenne andre rundt oss bedre. Vi lærer en del om det å ha ansvar for andre, og ansvar for oss selv. Vi lærer om både om det som er gøy, og det som kan være kjedelig.

Disse samlingene ser også veldig forskjellige ut i praksis. Alt fra at vi samles og har undervisning, via tur i skogen med opplegg av typen "Kompani Lauritsen", til overnatting i kirka, hvor ungdomslederne er dem som styrer mye av innholdet i en gudstjeneste, handler inn og lager mat, og lignende.

Samtidig har vi også masse praksis i ledertreninga! Vi deltar som ledere på for eksempel Lys våken, Tårnagenter, på EF og andre ting som skjer iløpet av året i menigheten. Ikke minst har vi også konfirmantleiren hvert år, som vi også bidrar på, og hjelper den til å bli så bra som den kan bli for konfirmantene!

Så er det slik at gjennom LederLappen får du også mulighet til å delta på en rekke forskjellige gøye ting i vår sammenheng! SPARK, Veritaskonferansen, UT-konferansen og followmekonferansen er veldig gode eksempler på dette, med et vidt spekter av forskjellig innhold (selv om "konferansen" ser ut til å være en gjenganger laugh ).

For å gi et innblikk i hva man lærer i lederlappen, kan vi si at vi styrer etter lederprinsippet "Tjenende lederskap", hvor vi ser at en god kristen modell for lederskap (som selvsagt også fungerer utmerket ellers også), er en leder som hjelper flokken å bli bedre sammen, ved å selv bidra og å spille de rundt gode. Opplegget er bygget sammen av Leif Egil Reve, basert på andre lederopplegg, og hans egen faglige kompetanse, og gitt en helhetlig tilnærming som da minner om "å ta lappen", med elementer som teori, praksis, langkjøring, mørkekjøring, førstehjelp og lignende.

Dersom du er interessert i å bli med på LederLappen, ta gjerne kontakt med daglig leder Ole Aleksander Østhassel på tlf. 905 02 797

Tilbake