En glemt høytid?


Noen tanker rundt pinsedagen

Når kirkeklokken ringer lørdag ettermiddag, kan det være noe lurer på hva er det som skjer? Det er altså pinsehøytiden som ringes inn, ikke bare i Torridal, men i hele landet.

Vi vet hva jul handler om, påske har vi også nokså god kontroll på, men pinse?

Her hos oss er naturen med på å understreke hva pinse handler om: nytt liv, livskraft! Pinse er Åndens fest, Guds hellige Ånd som skaper et nytt liv i oss, som er så sterkt at vi tar det med oss når vi en gang krysser grensen mellom liv og død.

Ånden skaper også nytt liv i oss, som preger fellesskapet og måten vi lever på. Menigheten som ble til den aller første pinsedagen var preget av omsorg, kjærlighet, av at menneskene delte det de hadde med hverandre. Det ble lagt merke til av mennesker som så det utenfra.

Før Jesus pustet på vennene sine og gav dem Ånden, var Ånden forbeholdt de få og utvalgte, konger og profeter. Nå er Ånden gitt til alle slags mennesker, som en utrustning til å leve som Guds barn. I dåpen gis Ånden til oss, den finner et rom i oss, skaper noe nytt i oss. Guds Ånd er oss like nær som vår egen pust!

Kanskje er pinsen og Den hellige Ånd vanskelig å «få tak på». Litt svevende og lite konkret?
Pave Frans har sagt om Den hellige Ånd: «Ånden leder oss aldri til en fantasiverden, men til det konkrete, alltid. Den hellige Ånd får oss til å elske her og nå, det som faktisk finnes.»

God pinse!

Hilsen Liv Turid

Tilbake