Årsmøte 28. april


Årsmelding og regnskap i saken

Etter gudstjenesten søndag 28. april inviterer vi til årsmøte.

Årsmøter i menigheter i Den norske kirke forløper slik at årsmelding og regnskap, som menighetsrådet har vedtatt, blir forelagt menigheten, og at det blir åpnet for innlegg og spørsmål fra menighetsmedlemmene. Dette vil altså skje etter gudstjenesten 28. april.

HER finnes årsmelding og regnskap for 2023.

HER finnes årsmelding 2022.

Alle oppfordres til å møte og holde seg oppdatert om menighetens virksomhet.

Tilbake