Velkommen til middag


Middag i kirkekjelleren tirsdag 5. april

Tirsdag 5. april er blir det gratis middag for alle som kommer. Middagen serveres fra kl. 16–17. Barnekoret har øvelse kl. 17, og da kan de voksne sitte og drikke kaffe i kjelleren. 

Dette er et nytt tiltak for alle, og vi håper så mange som mulig vil benytte seg av det.

Tilbake