Påskehilsen fra soknepresten


EN VELSIGNET PÅSKE TIL DERE ALLE!
Så ble påsken også dette året annerledes. Vi hadde håpet og trodd at vi i det minste kunne ha feiret gudstjenester ute. Men heller ikke i år kan vi samles slik vi pleier. Det er underlig og smertefullt å være et fellesskap som ikke kan samles.

Men selv om vi ikke kan samles som fellesskap, kan vi ha et felles fokus: Evangeliet om at Jesus seiret over døden og graven. Han sto opp fra de døde, og gav oss håpet om at en gang skal alt bli nytt!

Påskedagen viser at Jesus er sterkere enn døden og graven. Han lever! Troen på oppstandelsen har gitt kristne til alle tider mot og kraft til å leve, og håp, som er til å leve på og dø på. Troen på oppstandelsen kan gi oss mot, kraft og håp til tiden vi gjennomlever nå.

Denne påsken blir det ingen gudstjenester i Torridal kirke. Men vi vil la kirken være åpen for besøkende skjærtorsdag, langfredag og påskedagen. Åpen for ettertanke, bønn og lystenning. Vi pynter kirken ulikt disse dagene, for å få frem det forskjellige preget disse dagene har. Det vil også ligge fremme en liten tekst til hver dag. Bruk den når du er i kirken eller ta den med hjem.

Biskop Meliton i Sartdes, skrev følgende i år 167/168:
«Jeg – sier Kristus – jeg er den som ødela døden,
triumferte over fienden, trådte dødsriket under for;
bandt den sterke og førte mennesket med meg til himmelens høyder.
Jeg gjorde det, sier Kristus.
jeg er din tilgivelse. Jeg er lammet som ble ofret for deg,
jeg er din løsepenge, jeg er ditt lys, jeg er din frelser.
Jeg er din tilgivelse, jeg er din oppstandelse, jeg er din konge, jeg vil vise deg din evige Far, jeg vil reise deg opp ved min høyre hånd.
Ham være æren og makten i all evighet. Amen!»

Dere er i tankene og bønnene våre! Vi håper vi snart kan samles til gudstjeneste i kirken, og til kirkekaffe!

God og velsignet påskehøytid til dere alle sammen!

Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden!

Hilsen sokneprest Liv Turid

Tilbake